12 tygodnie
16 tygodnie
30 tygodnie
98 tygodnie
155 tygodnie
158 tygodnie
158 tygodnie

LICZNIK ODWIEDZAJąCYCH

AKTUALNE PROJEKTY

1. Nowy Panel Admina
Ukończone: 60%
60
Aktualizacja: 25.12.2010

2. Nowe forum
Ukończone: 80%
80
Aktualizacja: 19.12.2010

3. Nowy panel PA
Ukończone: 50%
50
Aktualizacja: 19.12.2010

4. Odnowienie wygladu str...
Ukończone: 3%
3
Aktualizacja: 19.12.2010

5. Nowe faq
Ukończone: 100%
100
Aktualizacja: 18.12.2010

6. Maud (Ajax)
Ukończone: 55%
55
Aktualizacja: 16.12.2010

7. Nowy Download
Ukończone: 70%
70
Aktualizacja: 12.12.2010

SAMSUNG SGH I600 TRICKI REJESTRU HARD RESET INSTRUKCJA SERWISOWA

Samsung SGH i600 tricki rejestru hard reset instrukcja serwisowa
Dodał: eduardo699 / 30.07.2007 godz. 08:54 / Komentarzy: 1 / Czytań: 17278
Instrukcja serwisowa do SGH-I600 z przepisem na rozebranie telefonu
=============================================================================
[url]http://rapidshare.com/files/36816717/PArt_Placement_SGH-I600-PDIAG-9.pdf[/url]
====================================================================
Reset telefonu
=============================================================================
1. Start -> Settings -> More -> Security -> More -> Reset (domyślne hasło: 0000)
Hasło przechowywane jest w kluczu [\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Samsung\ResetPDA\ResetPass]

lub na wyłączonym telefonie

2. "0 + 4-way navigation key UP + Power" jednocześnie -> 1 - > Y
3. "6 + # + Power" jednocześnie
4. "OK + Power" jednocześnie (pełny format)

5 Używając programu :

oldsap hard reset soft reset power off [url]http://www.smartphone-freeware.com/download-oldsap-utilities.html[/url]
[url]http://oldsap.blogspot.com/2006_09_01_archive.html[/url]

Ukrycie niepotrzebnych skrótów
=============================================================================
Jeśli instalujemy często nowe aplikacje ,szczególnie
zamienniki dla rozwiązań dostarczanych przez producenta np. notes , rss itp.
wtedy aby przyśpieszyć wyszukiwanie programów warto ukryć już niepotrzebne
(niestety plików w ROM nie da się usunąć).

Możemy wykorzystać do tego celu Resco Explorer for Smartphone
1.Przechodzimy do katalogu \Windows\Start Menu\
2.Wybieramy dowolny plik .lnk
3.Action -> Properties -> zaznaczamy Hidden i Done
4.Wykonujemy restart telefonu lub ponowne włączenie , skróty znikną !!!

Dodanie opcji "Mark All as Read" i "Delete All" do menu Inbox
=============================================================================
[url]http://blogs.msdn.com/dennisq/archive/2006/08/29/730874.aspx[/url]

Narzędzia potrzebne do modyfikacji rejestru
=============================================================================
Edycja rejestru wymagania odblokowania telefonu.

1. Ściągnij i uruchom SDA_ApplicationUnlock.exe z [url]http://wiki.spv-developers.com/SDA_ApplicationUnlock[/url]
2. Podłącz SGH-I600 przez kabel USB
3. Wciśnij Remove Lock"

Aby zmienić zawartość rejestru potrzebujesz jednego z narzędzi :

1. Mobile Registry Editor (do uruchomienia z PC)
[url]http://www.breaksoft.com/Blog/Utilities/2005/1/Mobile_Registry_Editor.aspx[/url]
2. PHM Registry Editor
[url]http://www.phm.lu/products/Smartphone/RegEdit/[/url]
3. Resco Explorer z pluginem Registry Add-In
[url]http://www.resco.net/smartphone/explorer/default.asp[/url]
4. Total Commander 2.0 for Windows Smartphone
[url]http://www.ghisler.com/smartphone.htm[/url]

Przyśpieszenie działania systemu
=============================================================================
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GDI\GLYPHCACHE]
z 16384 na 32768 lub lepiej 65536
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\STORAGEMANAGER\FATFS]
cachesize na 4096 , ostrożnie może powodować błędy zapisu

Wyłączenie pokazywania kontaktów z SIM
=============================================================================
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Phone]
"ShowSIM"=dword:00000001 ->0 to disable, 1 to enable

Spust kamery bez dźwięku
=============================================================================
[\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Pictures\Camera\OEM\SoundFile]
\windows\shuttersound_02_secs.wav
na np.
\windows\*none*

Dzwięk startowy WM5
=============================================================================
[\HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\SystemStart\Sound]
\Windows\Piano.wav na \Windows\*none*

Wyłączenie animacji startowej oraz na końcowej
=============================================================================
[HKEY_LOCAL_MACHINE/System/Startup/1]
"Dll"="Animengine.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE/System/Shutdown/1]
"Dll"="Animengine.dll"
na
[HKEY_LOCAL_MACHINE/System/Startup/1]
"Dll"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE/System/Shutdown/1]
"Dll"=""

Można podejrzeć i próbować zmienić animację startową : pliki .jpg Startup_0x.jpg w katalogu \Windows
Można podejrzeć i próbować zmienić animację końcową : pliki .jpg Shutdown_0x.jpg w katalogu \Windows
Ekran początkowy : \Windows\ultramessaging.jpg

Zmiana trybu wyświetlania Menu z List na Grid
=============================================================================
[\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shell\StartMenu]
1. GridView = 0 Lista
2. GridView = 1 Grid

Ukrycie podpisów pod ikonami w trybie Grid
=============================================================================
[\HKCU\Software\Microsoft\Shell\Controls\StartMenu]
hide_labels z 0 na 1

Sortowanie menu alfabetycznie
=============================================================================
[\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shell\StartMenu]
Usunąć wszystko z klucza Order z wyjątkiem Active Sync.lnk bo coś musi zostać

Wyłączenie potwierdzenia wysłania SMS-a
=============================================================================
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Inbox]
zaznaczyć Inbox Edit -> New Key ->"Settings"
ustawić się na "Settings" -> Edit -> New String -> Value
"Value name:" SMSNoSentMsg
"Value data", 1
i reset telefonu

Zmiana charakterystyki dzwonka i wibracji
=============================================================================
Można dowolnie dostosować sobie skrypt uruchamiany podczas gdy ktoś do nas dzwoni.
Odpowiada za to klucz :
[HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = "apw3r"] (REG_SZ string)
Legenda:
a = aktywuj urządzenie
cN = ustaw głośność w procentach N
fN = migaj przez N sekund diodą LED
p = odtwarzaj dzwonek , po skończeniu wykonuje następną komendę
r = powtarzaj , zazwyczaj umieszczany na końcu skryptu
vN = wibracja przez N sekund
wN = czekaj z następną komendą N sekund
Przykładowy skrypt :
Aktywuj urządzenie , ustaw głośność na 33 % ,odtwórz dzwonek , ustaw głośność na 67 %, znów odtwórz dzwonek i zmień głośność

na 100 % oraz odtworz dzwonek
[HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = "ac33pc67pc100p"]

Zmiana lokalizacji katalogów systemowych , szczególnie My Documents
=============================================================================
[HKLM\System\Explorer\Shell Folders]
np. My Documents = \My Documents na \Storage Card\My Documents

Zmiana strony startowej Internet Explorer
=============================================================================
1. [HKLM\software\microsoft\Internet Explorer\AboutURLS]
2. klucz home lub home_0409 zmien z http://wap.plusgsm.pl na np. http://www.google.com

Przeniesienie Cache, Cookies, History na kartę pamięci
=============================================================================
1.korzystając z ActiveSync lub jakiegoś File Managera założyć w głownym drzewie Storage Card katalogi :
\ietemp\cache
\ietemp\cookies
\ietemp\history
2.Zmienić w [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders]
Cache = \Storage Card\ietemp\cache
Cookies = \Storage Card\ietemp\cookies
History = \Storage Card\ietemp\history
3.Zrestartować telefon

Przeniesienie załączników od poczty na kartę pamięci
=============================================================================
1.Korzystając z ActiveSync lub jakiegoś File Managera założyć w głównym drzewie Storage Card katalogi :
\MAPI
\MAPI\ATTACHMENTS
2. Można przenieść starą pocztę z \Windows\Messaging do nowego katalogu na Storage Card
3. Zmienić w [ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MAPI ]
Dodać nowe klucze :
"AttachPath" (Value)= \Storage Card\MAPI\Attachments
"PropertyPath" (Value)= \Storage Card\MAPI
4. Zrestartować telefon

Ograniczenie rozmiaru Cache,Cookies,Histori oglądanych stron
=============================================================================
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\Cache\Content]
CacheLimit = 5120 na np. 2048

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\Cache\Cookiest]
CacheLimit = 2048 na np. 64

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\Cache\History]
CacheLimit = 256 na np. 64

Historia odwiedzanych stron
=============================================================================
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
DaysToKeep = 30 , na np. 90 (ile dni trzymać historię odwiedzanych stron)
HistoryBackListLen = 100 , na np. 30 (ile przechowywać adresów odwiedzanych stron) , 0 nic nie przetrzymuje

Zmiana identyfikacji przeglądarki Internet Explorer
=============================================================================
[\HKLM\Sofware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent]

Default = "4.0" na np. "5.0" lub późniejszą
Version = "4.01" na np. "5.0" lub późniejszą
Platform = z "Windows CE" na Windows"

Zmiana identyfikacji telefonu w Active Sync
=============================================================================
[HKEY_LOCAL_MACHINE>Ident]
zmienić można klucze 'Values' i 'Name'
Nie należy używać spacji !!!
Zanim ponownie połączysz się z ActiveSync usuń powiązanie w menu Urządzenie Przenośne.

Zmiana File Associations czyli powiązania plików z aplikacjami
=============================================================================
Powiązania są w kluczu : [\hkey_classes_root]
Np. [\hkey_classes_root\xlsfile\shell\open\command] , domyślnie dla SGH-I600 jest"picselif.exe" "%1"
Można wpisać tu inną aplikację pamiętając o parametrze "%1"

Współpraca Google Maps z Bluetooth GPS
=============================================================================
Polecam stronę http://www.qusers.com/forum/viewtopic.php?t=8435
1. Utworzyć klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\G PS Intermediate Driver\Drivers]
2. Stworzyć klucz String value w "Drivers" : CurrentDriver = "My GPS Driver"
3. Utworzyć klucz [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\G PS IntermediateDriver\Drivers\My GPS Driver]
4. Stworzyć klucz String value w "My GPS Driver" :
InterfaceType = "COMM"
FriendlyName = "My GPS Driver"
CommPort = "COM1:"
Można wybrać dowolny port do którego będzie podpięty GPS tutaj COM1:

SGH-I600 jako przenośny dysk USB
=============================================================================
1. Start > Settings > Connections > USB
2. Usb Connection -> Mass Storage

Nowy rodzaj dial-up networking WM5 Smartphone z AKU3
=============================================================================
http://www.howardforums.com/showthread.php?p=8205780#post8205780

Speed Dial dla kontaktów i programów
=============================================================================
1. Wybierz kontakt -> menu -> Add Speed dial -> Wybierz nieuzywany numer 0-99
2 .Start -> Wybierz program -> Add Speed dial -> Wybierz nieuzywany numer 0-99

Zmiana Lock Timeout, Backlight Timeout i inne
=============================================================================
Zmiana wszystkich paremetrów podświetlania ekranu dostępnaj jest w:
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\BackLight]

Zmiana rozmiaru poziomych i pionowych pasków przewijania
=============================================================================
[HKey_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE\]
cyHScr = 6 , na np. 3 (poziomy)
cxVScr = 6 , na np. 3 (pionowy)

Zmiana banera z ekranu wybierania numeru telefonu
=============================================================================
[HKLM/Software/Microsoft/Shell/Rai/:MSCdial/BannerImage]
\Windows\samsung-carrier.gif na swój własny (320x27,GIF)

Zdefiniowanie własnego wyglądu Card Wheel
=============================================================================
Wszystkie pliki znajdują się w katalogu \Windows

1.Główny element (środkowy) Card Wheel: center_tile.png ,226x99 (PNG,24 BIT) , nieprzeźroczysty , po lewo miejsca na : time /

date / provider (operator)
2.Mniejsza zakładka górna Card Wheel: top2.png , 196x19 (PNG,24 BIT) , przeźroczysty
3.Większa zakładka górna Card Wheel: top1.png , 212x21 (PNG,24 BIT) , przeźroczysty
4.NajWiększa zakładka dolna Card Wheel: low1.png , 212x21 (PNG,24 BIT) , przeźroczysty
5.Mniejsza zakładka dolna Card Wheel: low2.png , 196x19 (PNG,24 BIT) , przeźroczysty , 4 pixele zapasu
6.Najmniejsza zakładka dolna Card Wheel: low3.png , 178x17 (PNG,24 BIT) , przeźroczysty , 4 pixele zapasu
7.Po przygotowaniu nowych plików .png i wrzuceniu ich do \Windows należy wejść :
settings -> Display -> home screen -> zmienić home screen na coś innego -> Done
a później wejść ponownie w settings -> Display -> home screen -> i wybrać Card Wheel

Własny schemat wyświetlania
=============================================================================
1.Stworzyć własny schemat na podstawie :

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell\Rai\:MSStart]
"BKBitmapFile"="\\Application Data\\Home\\Tapeta.jpg"
"BKBitmapLogPixelsY"=dword:00000083
"BKBitmapLogPixelsX"=dword:00000083
"BKUnselected"="COLOR_ALERTWINDOW"
"BKFlags"=dword:0000001A
"BKBitmapTransparent"=dword:00FF00FF

2.Przygotować sobie plik Tapeta.jpg (320x213,JPG) i wgrać do \Windows

źródło: www.pdaclub.pl

KOMENTARZE

#1 | xuezh dnia wrzesień 03 2012 02:12:40
income on-line. christian louboutin sandals christian louboutin sandals . bridal. Bridal Bridal Finances Tips on how to Sew Flower Lady Attire? finances gown
Decide on a concept Once you haudio-videoe organized you marriage ceremony earlier mentioned some distant absent beach locations with golden sands and waudio-videoes dance ashore the shores pink christian louboutin pink christian louboutin . , then you definately should put together since the attire and attires that happen to be most likely the utmost required element of oneĄŻs seashore themed vacation spot matrimony. tory burch pumps tory burch pumps red shoes red shoes . Victorian Marriage ceremony Attire. carnaval shoes carnaval shoes . For this kind of a concept picked youĄŻd need to have a marriage robe or marriage ceremony attire that is a lot of much more in the direction of fortuitous some entity which is not entirely formal. Beach front weddings are casual weddings and as a consequence

DODAJ KOMENTARZ

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

RANKING

Oceny: 0/5 (0%) (0 ocen)
Podziel się tym artykułem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

PARTNERZY

Wszelkie prawa zastrzeżone przez SmartPhone.org.pl 2006-2008
Wszelkie prawa zastrzeżone przez MySmartPhone.pl 2009-2012
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2009 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.